Nhà sản xuất

BIT300.COM
Có 2 sản phẩm.

Mặt hàng Công nghệ thông tin, tin học

  • Hệ thống chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin thay thế chứng chỉ Tin học Quốc gia A - B - C Chương trình đào tạo các lớp tin học Ứng dụng công nghệ thông tin tại trường trung cấp CNTT...

    1 100 000,00 ₫
    Thêm vào giỏ hàng

  • Hệ thống chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin thay thế chứng chỉ Tin học Quốc gia A - B - C Chương trình đào tạo các lớp tin học Ứng dụng công nghệ thông tin tại trường trung cấp CNTT...

    1 100 000,00 ₫
    Thêm vào giỏ hàng

top